mena kost und annette boutellier

Ausleben / Éljük ki magunkat!

Horn András fordítása


wolfgang stegmüller

John L. Mackie a teizmus csodájáról

Horn András fordítása


wolfgang stegmüller

Korunk hat német filozófusa

Horn András fordítása


nicolai hartmann

Szisztematikus önjellemzés

Horn András fordítása


karl jaspers

A tragikumról

Horn András fordítása


michael landmann

Egy pluralisztikus filozófia körvonalai

Horn András fordítása


michael landmann

A megismerés léthez-kötöttsége és a relativizmus

Horn András fordítása


michael landmann

A filozófiai antropológia alapjai

Horn András fordítása


michael landmann

Az ész fajai

Horn András fordítása


michael landmann

Elvalóságtalanító irodalom

Horn András fordítása


odo marquard

A történetek filozófiája és a történetek elbeszélésének jövője

Horn András fordítása


horn andrás

Vázlat egy empirikus tragikum-elmélethez


horn andrás

Az esztétikum mozzanatainak önállósulása a modern korban


horn andrás

Mitikus gondolkodás a Grimm-fivérek meséiben és néhány Ady- és József Attila-versben

Wolfgang Stegmüller: Korunk hat német filozófusa

Franz BRENTANO, Edmund HUSSERL, Max SCHELER, Martin HEIDEGGER, Karl JASPERS, Nicolai HARTMANN

Horn András fordítása

Következő fejezet: >> Bevezetés: Korunk filozófiájának problémái

A fordítás forrása: Wolfgang Stegmüller: Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie [Korunk filozófiájának föbb áramlatai], 1. kötet, Kröners Taschenausgabe 308, 7. kiadás, 1989, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, XXV-LV, 1-287 o.

Wolfgang Stegmüller (1923-1991) ezt az első nagyobb szabású müvét élete folyamán egyre bövítette: az eredeti egy kötetböl végül is négy lett. Későbbi publikációiban főként tudományelmélettel és logikával foglalkozott.

A fordító köszönetét fejezi ki az Alfred Kröner Kiadónak az interneten történő publikálás készséges és nagyvonalú engedélyezéséért.

Külön köszönet illeti unokaöcsémet, ifj. Kertész Viktort (Budapest), és fiamat, Michael Hornt (Bärschwil, Schweiz), pótolhatatlan segítségükért, valamint Georg Somlo urat, a somlonet & partner informatik-engineering (Basel) cég tulajdonosát a végső verzió előállításáért.

Horn András

Basel, 2006 júniusában.

A fordítást elolvashatja itt a weboldalon vagy letöltheti a saját számítógépére. A letöltéshez kattintson ide (PDF, 1631k)