mena kost und annette boutellier

Ausleben / Éljük ki magunkat!

Horn András fordítása


wolfgang stegmüller

John L. Mackie a teizmus csodájáról

Horn András fordítása


wolfgang stegmüller

Korunk hat német filozófusa

Horn András fordítása


nicolai hartmann

Szisztematikus önjellemzés

Horn András fordítása


karl jaspers

A tragikumról

Horn András fordítása


michael landmann

Egy pluralisztikus filozófia körvonalai

Horn András fordítása


michael landmann

A megismerés léthez-kötöttsége és a relativizmus

Horn András fordítása


michael landmann

A filozófiai antropológia alapjai

Horn András fordítása


michael landmann

Az ész fajai

Horn András fordítása


michael landmann

Elvalóságtalanító irodalom

Horn András fordítása


odo marquard

A történetek filozófiája és a történetek elbeszélésének jövője

Horn András fordítása


horn andrás

Vázlat egy empirikus tragikum-elmélethez


horn andrás

Az esztétikum mozzanatainak önállósulása a modern korban


horn andrás

Mitikus gondolkodás a Grimm-fivérek meséiben és néhány Ady- és József Attila-versben

Wolfgang Stegmüller: John L. Mackie a teizmus csodájáról

Horn András fordítása

Következő fejezet >> 1. A probléma

John L. Mackie (1917-1981), ausztrál filozófus, egyike az analitikus filozófia legjelentösebb képviselöinek a 20. században. Fötémái: a kauzalitás kérdése, az etika, az Isten létére vonatkozó pro és contra érvek. Élete második szakaszában professzor a yorki és az oxfordi egyetemeken.

Tartalom

1. A probléma

 

2. Csodák, tanúságtétel és kinyilatkoztatás 

(I) Hume öt mellékérve

(II) Hume föérve 

 

3. Ontológiai bizonyítékok

(I) Anzelm bizonyítéka és Gaunilo kritikája 

(II) Descartes bizonyítéka és Kant ellenvetései

(III) Platinga bizonyítéka 

 

4. Történelmileg egyszeri érvek 

(I) Isten eszméje Descartes-nál               

(II) Immateriális realizmus: Berkeley Istene                

 

5. Kozmológiai bizonyítékok

(I) A világ kontingens voltából az elégséges ok elvének segítségével nyert bizonyíték

(II) Az elsö ok érve (Tamás)

(III) A véges múltra és a teremtésre támaszkodó érvelés 

6. Teleologikus bizonyítékok

(I) A probléma kifejtése D. Hume Párbeszédeiben        

(II) A teleologikus érvelés kritikus megvitatása Mackie-nél                

(III) R. Swinburne újrafogalmazása          

(IV) A tudat-érv 

        [52-64. o.: Beillesztve a Kap. II, Teil A-ból, 308-326. o.:

        10. Akaratszabadság és erkölcs 

        (I) Az elemi szint: a szokásos köznapi és jogi gondolkodás néhány fogalma és azok funkciója a jogban és az erkölcsben

        (II) A metafizikai szint: a determinizmus és az akarat szabadsága]

 

7. Erkölcsi bizonyítékok

(I) Bevezetö vizsgálódások. Egy közismert gondolatmenet

(II) Kant: Isten mint az erkölcs elöfeltétele

(III) Newman: A lelkiismeret mint a vallás teremtö alapelve 

 

8. A vallásos tapasztalat és annak természetes megmagyarázhatósága mint probléma 

(A) A vallásos tapasztalat

(B) Lehetséges-e vajon a vallásos tapasztalatokat természetes módon értelmezni? 

 

9. A világ bajainak problémája (Isten igazolásának problémája)

(I) A mindenhatóság paradox volta 

(II) Isten és az akaratszabadság

(III) A voltaképpeni probléma és annak elsö intrádára történö megoldásai

(IV) Kísérletek az istenigazolás problémájának megkerülésére

(V) Az akaratszabadságra alapított istenigazolások

 

10. Isten és a vallás nem-standard megközelítési módjai 

(I) B. Pascal érvelése a fogadással

(II) A vallásos elkötelezettség elsödlegessége S. Kierkegaardnál 

(III) William James: A hinni akarás

(IV) Vallás hit nélkül?

(V) Isten és a nihilizmus veszélye: H. Küng felfogásáról

 

11. A felhozott okok és valószínüségek mérlegelése. Kitekintés


Wolfgang Stegmüller: John L. Mackie a teizmus csodájáról
In: Wolfgang Stegmüller: Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie, Bd. 4. Kröners Taschenausgabe;
Band 415, Stuttgart: 1989, Alfred Kröner Verlag (www.kroener-verlag.de),S.308-326 und 342–518.
A fordító köszönetét fejezi ki az Alfred Kröner Verlagnak e fordítás internetes publikációjának nagyvonalú engedélyezéséért.