mena kost und annette boutellier

Ausleben / Éljük ki magunkat!

Horn András fordítása


wolfgang stegmüller

John L. Mackie a teizmus csodájáról

Horn András fordítása


wolfgang stegmüller

Korunk hat német filozófusa

Horn András fordítása


nicolai hartmann

Szisztematikus önjellemzés

Horn András fordítása


karl jaspers

A tragikumról

Horn András fordítása


michael landmann

Egy pluralisztikus filozófia körvonalai

Horn András fordítása


michael landmann

A megismerés léthez-kötöttsége és a relativizmus

Horn András fordítása


michael landmann

A filozófiai antropológia alapjai

Horn András fordítása


michael landmann

Az ész fajai

Horn András fordítása


michael landmann

Elvalóságtalanító irodalom

Horn András fordítása


odo marquard

A történetek filozófiája és a történetek elbeszélésének jövője

Horn András fordítása


horn andrás

Vázlat egy empirikus tragikum-elmélethez


horn andrás

Az esztétikum mozzanatainak önállósulása a modern korban


horn andrás

Mitikus gondolkodás a Grimm-fivérek meséiben és néhány Ady- és József Attila-versben

Michael Landmann: AZ ÉSZ FAJAI

Horn András fordítása

Első fejezet >> I. Az ész formái

Michael Landmann: AZ ÉSZ FAJAI

Az egyetlen és egész ész
Az "irracionalitás" mint kiszorított ráció - A megismerő képességek tipológiája

Horn András fordítása

A fordító köszönetét fejezi ki Klaus-J. Grundner (Berlin) és Dr. Valentin Landmann (Zürich) uraknak, valamint a Klett-Cotta Verlagnak (Stuttgart) e fordítás internetes publikációjának engedélyezéséért.

TARTALOM

I. Az ész formái
a) Az ész-tipológia létjogosultsága és feladata
b) A filozófusok és a pszichológusok ész-tipológiái
1. A megismerö ész
2. A tervezö ész
3. Az intézményesítö ész

II. Az úgynevezett irracionalizmus története
a) Ész-ellenesség a totalitás és az érzelem nevében (Rousseau)
b) Ész-ellenesség az individuális alany nevében (17./18. század)
c) A megismerö érzelem (Sturm und Drang)
d) Elfajulás ész-ellenes érzéssé (A romantika)
e) Az "irracionalizmus" maradandó hozama

III. Ellenállás az egyoldalúvá váló ésszel szemben
a) Az irracionalizmus mint a magát mesterségesen leszükítö ész folyománya: a lehasított komponensek önállósulása
    - az irracionalizmus összetévesztése az antiracionalizmussal
b) Az "ész" határai
1. Az individualitás
2. Az alakzat
3. A kontinuum
4. A minöség
5. Az érték
6. A cél
7. A "pontatlanság"
c) Többszólamú tiltakozás a tudomány ellen

IV. Ellenállás a magát túlfeszítö ésszel szemben
a) Az észtöl támasztott igény: újrakezdés. Az ész helyzete: hordozottság
b) Az ész és az intézmények objektív szelleme
c) Az ész és a cselekvö személyek. A kritikus és a teremtö ész
d) Ész és döntés
e) A felszabadító és a magába fogadó ész